Course Overview

ประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา+โจทย์
• อนุภาคของแข็ง
• สมบัติเฉพาะตัวของของแข็ง
• การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
• ชนิดของผลึก
• การเปลี่ยนสถานะของสาร
• สมบัติทั่วไปของของเหลว
• ความหนืด
• ความตึงผิว
• แรงตึงผิว
• การระเหย
• แรงเชื่อมและแรงยึดติด
• ความดันไอ
• การวัดค่าความดันไอ
• การเดือด
• การเปลี่ยนสถานะ
• สมบัติทั่วไปของก๊าซ
• ทฤษฎีก๊าซ
• ปริมาตรอุณหภูมิ
• กฎของบอยล์
• กฎของชาร์ลส์
• กฎของเกยู-ลูแซก
• การทำน้ำแข็งแห้ง
• การทำไนโตรเจนเหลว

 • Including

  6 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  3h 58m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  10d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา "ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ" คอร์สเข้มข้น - Click for Chem!

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ตอนที่ 1
  VDO - 31:56

 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ตอนที่ 2
  VDO - 48:22

 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ตอนที่ 3
  VDO - 37:33

 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ตอนที่ 4
  VDO - 53:33

 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ตอนที่ 5
  VDO - 42:17

 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ตอนที่ 6
  VDO - 24:53

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 6 VDOs
เวลา 239 นาที
ระยะเวลา 10 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download 1 ชุด***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ