Course Overview

PAT 2 เคมีขั้นเทพ ประกอบไปด้วย โจทย์ ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี ครอบคลุ่มเนื้อหาทั้งหมดของวิชาเคมี ที่ออกสอบในการสอบ PAT 2

 • Including

  21 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  14h 34m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  35d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา PAT 2 เคมีขั้นเทพ

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 1
  VDO - 48:01

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 2
  VDO - 24:09

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 3
  VDO - 41:48

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 4
  VDO - 44:19

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 5
  VDO - 53:09

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 6
  VDO - 44:30

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 7
  VDO - 33:25

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 8
  VDO - 56:00

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 9
  VDO - 51:53

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 10
  VDO - 48:51

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 11
  VDO - 47:18

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 12
  VDO - 37:16

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 13
  VDO - 47:59

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 14
  VDO - 54:44

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 15
  VDO - 41:53

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 16
  VDO - 34:46

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 17
  VDO - 25:36

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 18
  VDO - 53:55

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 19
  VDO - 23:31

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 20
  VDO - 22:16

 • PAT 2 เคมีขั้นเทพ ตอนที่ 21
  VDO - 39:13

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 21 VDOs
เวลา 813 นาที


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ