Course Overview

ชีววิทยา โควต้า มช./มอ. ประกอบไปด้วย โจทย์ ข้อสอบ การสอบโควต้า มช./มอ. วิชาชีววิทยา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั้งหมดที่ออกสอบ

 • Including

  16 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  11h 51m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  30d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา ชีววิทยา โควต้า มช./มอ.

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 1
  VDO - 35:35

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 2
  VDO - 46:04

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 3
  VDO - 37:32

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 4
  VDO - 27:22

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 5
  VDO - 56:31

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 6
  VDO - 41:01

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 7
  VDO - 45:39

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 8
  VDO - 46:06

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 9
  VDO - 41:30

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 10
  VDO - 53:37

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 11
  VDO - 49:48

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 12
  VDO - 49:14

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 13
  VDO - 44:18

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 14
  VDO - 55:43

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 15
  VDO - 34:08

 • ชีววิทยา โควต้า มช./มอ ตอนที่ 16
  VDO - 47:40

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 16 VDOs
เวลา 712 นาที


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ