Course Overview

เคมี โควต้า มข. ประกอบไปด้วย โจทย์ ข้อสอบ การสอบโควต้า มข. ในส่วนของวิชาเคมี ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบ

 • Including

  22 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  12h 58m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  35d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา เคมี โควต้า มข.

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 1
  VDO - 37:25

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 2
  VDO - 38:18

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 3
  VDO - 37:52

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 4
  VDO - 41:56

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 5
  VDO - 21:48

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 6
  VDO - 37:33

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 7
  VDO - 41:33

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 8
  VDO - 47:31

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 9
  VDO - 27:24

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 10
  VDO - 43:39

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 11
  VDO - 20:09

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 12
  VDO - 37:03

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 13
  VDO - 28:38

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 14
  VDO - 43:39

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 15
  VDO - 36:05

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 16
  VDO - 41:02

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 17
  VDO - 26:57

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 18
  VDO - 43:37

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 19
  VDO - 22:41

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 20
  VDO - 38:28

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 21
  VDO - 43:50

 • เคมี โควต้า มข. ตอนที่ 22
  VDO - 21:37

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 22 VDOs
เวลา 787 นาที


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ