Course Overview

เรียนรู้ถึง ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ เลขออกซิเดชั่น เซลล์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ สำหรับบทนี้น้องจะได้เรียนรู้ ไฟฟ้าในเชิงของเคมี อิเล็กตรอนเป็นสิ่งสำคัญ เข้าใจปฏิกิริยาและสามารถคำนวณค่าต่างๆได้

 • Including

  44 VDOs

 • Total Time

  18h 17m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : บทนำ: ไฟฟ้าเคมี 

 • 1. บทนำ: ไฟฟ้าเคมี 
  VDO - 10:48

Section 2 : เนื้อหา ไฟฟ้าเคมี

Section 3 : ข้อสอบ PAT

Section 4 : โจทย์แบบฝึกหัด

What's Inside

แบ่งเป็น 4 Sections
รวม 44 VDOs
เวลา 1088 นาที
ระยะเวลา 180 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีหนังสือเรียน 1 ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ