Course Overview

คอร์สนี้น้องๆ จะได้สรุปแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญพร้อมตะลุยโจทย์ที่เข้มข้นทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ และเน้นให้น้องๆ สามารถวิเคราะห์โจทย์ที่ยากได้อย่างชำนาญ เพื่อให้น้องๆ สอบติดได้แน่นอน

 • Including

  184 VDOs
  4 Docs

 • Total Time

  1d 12h 19m

 • Credit Time

  2d 16h

 • Expired

  90d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 2 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "เซต"

Section 3 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ตรรกศาสตร์"

Section 4 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "จำนวนจริง"

Section 5 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 1"

Section 6 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 2 "

Section 7 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1"

Section 8 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2"

Section 9 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "เมทริกซ์"

Section 10 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "สถิติ"

Section 11 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "จำนวนเชิงซ้อน"

Section 12 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ความน่าจะเป็น 1"

Section 13 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ความน่าจะเป็น 2"

Section 14 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ตรีโกณมิติ"

Section 15 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ลอการิทึม "

Section 16 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "เอกซ์โพเนนเชียล"

Section 17 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "เวคเตอร์ 3 มิติ"

Section 18 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "แคลคูลัส"

Section 19 : เนื้อหา 9 วิชาสามัญ "ลำดับและอนุกรม"

Section 20 : เอกสารประกอบการเรียนเก็งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

Section 21 : เก็งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 1 ***แถมฟรี!!***

Section 22 : เก็งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 2 ***แถมฟรี!!***

Section 23 : เก็งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 3 Comingsoon ***แถมฟรี!!***

Section 24 : เก็งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 4 Comingsoon ***แถมฟรี!!***

Course Description

ภายในคอร์สประกอบไปด้วย การทำโจทย์ในบทต่างๆ ทุกบทที่จะออกสอบ 9 วิชาสามัญในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วนที่จะออกสอบ
ทำให้น้องๆที่เรียนคอร์สนี้สามารถทำคะแนน 9 วิชาสามัญได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน


คะแนนและความคิดเห็น

4.0 (1 review)

Anapat Vimolprapaporn: 1 year, 5 months ago

64646464

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ