• Including

  21 VDOs

 • Total Time

  1d 17h 2m

 • Credit Time

  2d 12h

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา คณิตศาสตร์ ทฤษฎีบท Theorem 4/1

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 1
  VDO - 02:16:07

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 2
  VDO - 01:52:06

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 3
  VDO - 02:02:51

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 4
  VDO - 02:01:58

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 5
  VDO - 01:35:01

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 6
  VDO - 02:16:07

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 7
  VDO - 02:10:15

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 8
  VDO - 01:58:14

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 9
  VDO - 01:59:49

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 10
  VDO - 01:59:41

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 11
  VDO - 01:57:08

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 12
  VDO - 02:09:30

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 13
  VDO - 01:59:27

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 14
  VDO - 01:59:49

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 15
  VDO - 01:54:23

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 16
  VDO - 01:49:16

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 17
  VDO - 01:56:19

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 18
  VDO - 01:45:49

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 19
  VDO - 01:55:41

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 20
  VDO - 01:52:31

 • Theorem 4/1 ตอนที่ 21
  VDO - 01:30:55

Course Description

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
เนื้อหา
1. เซต
2.ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริง
4. ทฤษฎีจำนวน
5. เรขาคณิตวิเคราะห์


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ