Course Overview

เรียนรู้วิธีคำนวณอัตราเร็วแบบเคมี และหลบจุดดักเกี่ยวกับคำถามที่ชอบลวงในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 • Including

  7 VDOs
  4 Docs

 • Total Time

  13h 43m

 • Credit Time

  40d 0h

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : Document

 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  Document

 • Read
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  Document

 • Read
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  Document

 • Read

Section 2 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี - VDO

Course Description

คำนวณอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาทั้ง อัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อัตราเร็ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เรียนรู้กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสิ่งที่ช่วยให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้น


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ