Course Overview

กรดเบสเป็นบทที่มี หัวข้อสำคัญๆ และสูตรคำนวณที่ต้องใช้ในกรณีต่างๆ เยอะมากการเรียนที่ไม่มีระเบียบจะทำให้ผู้เรียนสับสน ไม่สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ในบทนี้พี่เรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่ตามลำดับการเรียนรู้ก่อนหลัง จะช่วยให้น้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบ วิเคาระห์ปัญหาและใช้สูตรได้ถูกต้อง

 • Including

  3 Docs

 • Total Time

  6h 57m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  60d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เอกสารประกอบการเรียน

 • เอกสาร กรด-เบส61 ชุดที่1
  Document

 • Read
 • เอกสาร กรด-เบส61 ชุดที่2
  Document

 • Read
 • เอกสาร กรด-เบส61 ชุดที่3
  Document

 • Read

Section 2 : วีดีโอประกอบการเรียน

What's Inside

ความรู้พื้นฐาน ทฤษฎีกรดเบส การคำนวณ pHและ pOH การแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน การเปรียบเทียบความแรงกรดเบส


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ