Course Overview

เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านคอร์ส Perfect Grammar หรือมีพท้นฐานที่ดีจริงๆ เน้นวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างเข้มช้น เพื่อความเข้สใจในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ โดยจะประยุกต์นำความรู้ Grammar ท้ังหมดมาวิเคราห์โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างละเอียด น้องๆที่เรียนคอร์สนี้จะเข้าใจโครงสร้างประโยคทั้ง Writing, Grammar, Error Check ทั้งหมด ช่วยทำข้อสอบแจ่งขันทุกแห่งได้แน่นอน

 • Including

  17 VDOs

 • Total Time

  3h 29m

 • Credit Time

  1d 12h

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : วีดีโอประกอบการเรียน

 • Advance Grammar ตอนที่1
  VDO - 02:02:30

 • Advance Grammar ตอนที่2-1
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่2-2
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่2-3
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่3
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่4
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่5
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่6
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่7
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่8
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่9
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่10
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่11
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่12
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่13
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่14
  VDO - 00:00

 • Advance Grammar ตอนที่15
  VDO - 00:00

คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ