Course Overview

เน้นการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เข้มข้น ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน โดยการนำหลัก Grammar และเทคนิคเข้าใจคำศัพท์หลักการมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผ่านคอร์สนี้แล้ว จะเข้าใจการใช้และการทำข้อสอบภาษาอังกฤษทุกระบบ ทุกมหาวิทยาลัย ทุกแนวข้อสอบได้อย่างแน่นอน

**หมายเหตุ** นักเรียนควรมีพื้นฐานคอร์ส Perfect Grammar และ Vocab Core-UP มาก่อน

 • Including

  17 VDOs

 • Total Time

  1d 12h 3m

 • Credit Time

  1d 20h

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : วีดีโอประกอบการเรียน

 • Foundation ตอนที่1
  VDO - 01:55:34

 • Foundation ตอนที่2
  VDO - 02:01:22

 • Foundation ตอนที่3
  VDO - 02:01:32

 • Foundation ตอนที่4
  VDO - 02:03:17

 • Foundation ตอนที่5
  VDO - 01:56:29

 • Foundation ตอนที่6
  VDO - 02:02:29

 • Foundation ตอนที่7
  VDO - 01:56:47

 • Foundation ตอนที่8
  VDO - 02:08:41

 • Foundation ตอนที่9
  VDO - 02:22:35

 • Foundation ตอนที่10
  VDO - 02:11:24

 • Foundation ตอนที่11
  VDO - 02:07:42

 • Foundation ตอนที่12
  VDO - 02:08:44

 • Foundation ตอนที่13
  VDO - 02:09:20

 • Foundation ตอนที่14
  VDO - 02:41:49

 • Foundation ตอนที่15
  VDO - 02:06:35

 • Foundation ตอนที่16
  VDO - 02:03:04

 • Foundation ตอนที่18
  VDO - 02:05:57

คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ