Course Overview

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
-สรุปรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ (เน้นการวิเคราะห์) ทั้งหมดที่จำเป็นต้องรู้และมักจะออกสอบ
-มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
-มีโจทย์ให้ลองฝึกทำ “ยากหรือยากกว่าของจริง”จนดักทางข้อสอบได้ทุกทาง แถมเฉลยแบบละเอียดยิบ เข้าใจสุดๆ
(ไม่ต้องกังวลว่าที่เรียนที่ฝึกมาจะง่ายเกินไปเหมือนที่ผ่านมา ... เพราะของจริงอยู่ที่นี่!!!)
-เรียนไปแบบสนุก และเข้าใจ จนทำข้อสอบได้ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
-ครบทั้งภาพ เสียง วิดีโอ ที่จะทำให้เข้าใจและจำได้อย่างง่ายดาย

 • Including

  16 VDOs

 • Total Time

  20h 21m

 • Credit Time

  1d 6h

 • Expired

  90d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : วีดีโอประกอบการเรียน

 • Number amd Operations on Numbers (1)
  VDO - 01:17:37

 • Numbers and Operations on Numbers (2)
  VDO - 54:33

 • Factors and Multiples, Ratios and propotions (1)
  VDO - 02:20:22

 • Ratios and Proportions (2), Percents (1)
  VDO - 01:07:11

 • Percents (2), Mean-Medain-Mode, Powers and Radicals (1)
  VDO - 01:14:54

 • Powers and Radicals (2), Basic Algebra (1)
  VDO - 01:06:12

 • Basic Algebrra (2)
  VDO - 54:38

 • Coordinate Geometry (1)
  VDO - 01:22:31

 • Coordinate Geometry (2), Functions and Mathematical Models
  VDO - 56:01

 • Triangles (1)
  VDO - 01:06:02

 • Triangles (2), Quadrilaterals and Other Polygons (1)
  VDO - 01:11:18

 • Quadrilaterals and Other Polygons (2), Circles-Radius-Diameter, Intersecting Lines (1)
  VDO - 01:34:52

 • Intersection Lines (2), Solids, Counting-Probablity-Logic Problems (1)
  VDO - 53:32

 • Counting-Probability-Logic Problems (2), Data Interpretation, SAT Word Problems
  VDO - 01:08:04

 • SAT Practice
  VDO - 01:24:57

 • ทดสอบเสมือนจริง (SAT Math Test)
  VDO - 01:48:40

คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ