Course Overview

ประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา+โจทย์
• โครงสร้างและการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
• สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังขั้นสูง
• ระบบหายใจของคน
• ศูนย์ควบคุมการสูดลมหายใจ
• การรักษาสมดุลร่างกายโดยการขับถ่าย
• อวัยวะขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
• การขับถ่ายของคน
• อวัยวะในระบบขับถ่ายของคน
• ไตกับการรักษาสมดุลน้ำและสารต่างๆ
• การควบคุมน้ำของร่างกายหากน้ำน้อยเกิน
• การรักษาอุณหภูมิในร่างกาย
• การรักษาสมดุลของแร่ธาตุ
• การขับถ่ายของเสียออกจากผิวหนัง

 • Including

  5 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  3h 48m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  10d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา "การรักษาดุลยภาพของร่างกาย Homeostasis" Click for Bio! คอร์สเข้มข้น

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกาย Homeostasis ตอนที่ 1
  VDO - 54:58

 • การรักษาดุลยภาพของร่างกาย Homeostasis ตอนที่ 2
  VDO - 47:31

 • การรักษาดุลยภาพของร่างกาย Homeostasis ตอนที่ 3
  VDO - 58:24

 • การรักษาดุลยภาพของร่างกาย Homeostasis ตอนที่ 4
  VDO - 30:45

 • การรักษาดุลยภาพของร่างกาย Homeostasis ตอนที่ 5
  VDO - 37:19

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 5 VDOs
เวลา 229 นาที
ระยะเวลา 10 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download 1 ชุด***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น