Course Overview

ประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา+โจทย์
• เนื้อเยื่อของพืช
• การแบ่งเนื้อเยื่อพืชตามระบบ Chark
• เนื้อเยื่อลำเลียง
• โครงสร้างและหน้าที่ของราก
• เนื้อเยื่อราก
• การเกิดรากแขนง
• การเจริญเติบโตของรากพืช
• วิสามัญหรือรากพิเศษ
• โครงส้รางและหน้าที่ของลำตัน
• โครงสร้างภายในลำตัน
• ลำต้นใต้ดิน
• โครงสร้างของใบ ตามตัดขวาง
• การคายน้ำของพืช
• การลำเลียงน้ำของพืช
• การลำเลียงแร่ธาตุ
• การลำเลียงอาหารของพืช
• การปลูกพืชแบบ hydroponic

 • Including

  4 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  3h 31m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  10d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา "โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก" Click for Bio! คอร์สเข้มข้น

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก ตอนที่ 1
  VDO - 46:28

 • โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก ตอนที่ 2
  VDO - 58:09

 • โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก ตอนที่ 3
  VDO - 47:35

 • โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก ตอนที่ 4
  VDO - 58:56

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 4 VDOs
เวลา 209 นาที
ระยะเวลา 10 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download 1 ชุด***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น