Course Overview

ประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา+โจทย์
• การเกิดผล
• การสร้างเซลล์สืบพันธ์ในพืช
• การถ่ายทอดละอองเรณูและการปฎิสนธิ
• การเจริญของพืชดอก
• การงอกของเมล็ด
• ปัจจัยที่มีต่อการงอกของเมล็ด
• การตรวจสอบคุณภาพรวมของเมล็ด
• วงจรชีวิตแบบสลับ

 • Including

  3 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  2h 23m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  7d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา "การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก" Click for Bio! คอร์สเข้มข้น

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก ตอนที่ 1
  VDO - 49:02

 • การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก ตอนที่ 2
  VDO - 46:56

 • การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก ตอนที่ 3
  VDO - 47:41

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 3 VDOs
เวลา 141 นาที
ระยะเวลา 7 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download 1 ชุด***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น