Course Overview

ประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา+โจทย์
• การถ่ายทอดยืนและโครโมโซม
• การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
• การค้นพบสารพันธุกรรม
• องค์ประกอบและโครงสร้างของดีเอ็นเอ
• สมบัติของสารพันธุกรรม
• การสังเคราะห์ของดีเอ็นเอ
• กระบวนการถอดรหัส
• กระบวนการแปลรหัส
• มิวเทชั่น
• โครโมโซมมิวเทชั่น
• ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย
• ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

 • Including

  3 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  1h 58m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  7d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา "ยีน และโครโมโซม" Click for Bio! คอร์สเข้มข้น

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • ยีน และโครโมโซม ตอนที่ 1
  VDO - 49:03

 • ยีน และโครโมโซม ตอนที่ 2
  VDO - 46:25

 • ยีน และโครโมโซม ตอนที่ 3
  VDO - 22:33

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 3 VDOs
เวลา 117 นาที
ระยะเวลา 7 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download 1 ชุด***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น