Course Overview

สังคมศึกษา โควต้า มข. ประกอบไปด้วย โจทย์ ข้อสอบ การสอบโควต้า มข. ในส่วนของวิชาสังคมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบ

 • Including

  15 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  7h 16m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  20d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา สังคมศึกษา โควต้า มข.

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 1
  VDO - 31:46

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 2
  VDO - 28:21

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 3
  VDO - 25:16

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 4
  VDO - 31:10

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 5
  VDO - 23:12

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 6
  VDO - 34:50

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 7
  VDO - 37:39

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 8
  VDO - 25:53

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 9
  VDO - 34:00

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 10
  VDO - 27:05

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 11
  VDO - 33:50

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 12
  VDO - 29:00

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 13
  VDO - 23:51

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 14
  VDO - 25:56

 • สังคมศึกษา โควต้า มข. ตอนที่ 15
  VDO - 24:08

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 15 VDOs
เวลา 441 นาที


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น