Course Overview

เรียนสังคม แบบเหนือชั้น ครบถ้วน มีสไตล์ และใช้ได้จริง

 • Including

 • Total Time

  0 min

 • Credit Time

  14h 00m

 • Expired

  90d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

What's Inside

เรียนสังคมวิทยาแบบมีสไตล์ ใช้ได้จริง เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 : สังคมมนุษย์
บทที่ 2 : การจัดระเบียบสังคม
บทที่ 3 : สังคมไทย
บทที่ 4 : ปัญหาสังคม
บทที่ 5 : วัฒนธรรม )เหมาะกับนักเรียนชั้นม.ปลายทุกโรงเรียน ทุกภาคการศึกษา


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น