"ยินดีต้อนรับเด็กโต้ง"ศูนย์รวมสรรพศาสตร์แห่งการคำนวณ ปรับปรุงระบบการวัดผลใหม่ทั้งหมด ตรงตามมาตรฐานตามหลักครุศาสตร์