อ. วันชนะ หมั่นงาน (ครูเมฆ)  รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบเข้าได้เป็นที่ 1 ของคณะ)  อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  อาจารย์รับเชิญ STUDENT CHANNEL ของกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  อาจารย์รับเชิญบรรยาย GAT และสังคมศึกษา กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการบรรยาย Gat ในส่วนการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสังคมศึกษาโดยได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในโครงการต่าง ๆ เช่น - โครงการ BRAND’SUMMER CAMP - โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า - โครงการเตรียมสมองติวเข้ม PEPTEIN GENIUS Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ  วิทยากรติวเข้มเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ เช่น ปัตตานี ภูเก็ต อุดรธานี กาฬสินธุ์ พิษณุโลก และอีกหลายจังหวัด  วิทยากรบรรยายการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับคณะครูในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย  ติวเตอร์ในรายการ “ตื่นมาติวAdmission” ทางช่อง GMM25 และ GTH ON AIR

    Courses by ครูเมฆ HMS SELF4U

    No teaching course.